Документи

Архитектурен проект

Копия на документи за собственост, разрешения за строеж, съгласувания

Констативен нотариален акт
Нотариален акт – дарение
Скица – район Младост
Скица на поземлен имат – кадастър
Виза за проектиране
Становище СДВР, отд. “Пътна полиция”
Протокол – Столична община, дир. “Транспортна инфраструктура”
“Софийска вода” АД – изходни данни за проектиране на ВиК отклонения