Отчет за събраните средства през трето тримесечие 2017 г.

През третото тримесечие на 2017 г. бяха събрани 9,254.91 лв.
Църковното настоятелство на „Св. Възнесение Господне” благодари сърдечно на дарители за помоща им и доверието им.
Не нам, Господи, не нам, а на Твоето име дай слава, заради Твоята милост, заради Твоята истина!
С вяра в Бог ще изградим отново Храма!
С вяра в Бог, ще помогнем на обърканите души на нашите братя и сестри да се насочат отново към Господ!

АМИН!