Църковното настоятелство на храм “Св. Възнесение Господне” изказва своите благодарности на футболните отбори на ТЦ Метро Сити и UPS за участието им в благотворителния футболен турнир на 26.10.2019 г. /Димитровден/ за набиране на средства за изграждане на Храма.
Бог да ви пази, момци! Благодарим за щедростта! Нека душите ви се изпълнят с Божия Благодат и Мир!
Турнирът беше организиран от арх. Стефан Стефанов в подкрепа на благородната ни кауза.
С Божията помощ ще издигнем Храма и неговия меден камбанен звън ще оглася квартала ни!
Не нам, Господи, не нам, а на Твоето име дай слава, заради Твоята милост, заради Твоята истина!
Псалм 113: 9