През третото тримесечие на 2017 г. бяха събрани 9,254.91 лв.
Църковното настоятелство на „Св. Възнесение Господне” благодари сърдечно на дарители за помоща им и доверието им.
Не нам, Господи, не нам, а на Твоето име дай слава, заради Твоята милост, заради Твоята истина!
С вяра в Бог ще изградим отново Храма!

През юли 2017 г. бяха събрани 1,120 лв.
Църковното настоятелство на „Св. Възнесение Господне” благодари сърдечно на дарители за помоща им.
С Божията Воля и усърдна работа ще въздигнем отново Храма!
С Божията Воля ще запалим отново огъня на Вярата в сърцата на хората!
АМИН!

През второто тримесечие на 2017 г. бяха събрани 6,404.60 лв.
Църковното настоятелство на „Св. Вознесение Господне” благодари сърдечно на дарители за помоща им.
Не нам, Господи, не нам, а на Твоето Име дай слава, заради Твоята милост, заради Твоята истина!
С Божията Воля и усърдна работа ще въздигнем отново Храма!

През първите три месеца на 2017 г. бяха събрани 947.95 лв.
Църковното настоятелство на „Св. Вознесение Господне” благодари сърдечно на дарители за помоща им.
С Божията Воля и усърдна работа ще въздигнем отново Храма!
АМИН!