Честито Възнесение Христово!
40 дни след като биде разпнат и възкръсна, Христос се прощава с учениците Си и възнася на небето.
Жизнодавецът победи Смъртта!!!
Месията победи тъмните сили, които искаха да спрат Божието Слово!!
Христос излезе от гроба като от дворец!!
Той събра апостолите Си, за да ги подготви за великото им дело!!!
За да ги подготви за идването на Светия Дух, който ще озари душите им!!
След като бе с учениците си 40 дни Той се възнесе на небето при нашия Отец!!
Това е празника на нашия храм!
Присъединете се към нас в молитва към Бог да ни помогне да възстановим храма!
Отче Наш!
Към теб отправяме чистата си молитва да ни дадеш сили и енергия да продължим да работим по светлото дело за възстановяване на Твоя Дом.
Нека трудностите и препятствията да не ни отчайват и да не ни спират!!
Изпълни душите ни с вяра и нека да продължим да вървим по избрания път. Крачка след крачка ние ще се доближим целта си.
Камък по камък ще съградим отново Твоя Дом.
Храмът ще блести с чистата светлина на Вярата в Теб и ще събуди душите на нашите братя и сестри, изпаднали в тежкия сън на апатията и атеизма.
Храмът ще бъде извор на Божието Слово, който ще напои изсъхналите от мъка и страдания сърца.
Простри могъщата Си десница, Господи, и закриляй делото ни!
Защото Твоя е Силата и Славата, сега, завинаги и во век и веков!
Амин!